ایران اسکنر یک سایت جامع و کامل اطلاعات سفر است که در اختیار علاقه مندان به سفر قرار گرفته است. کاربران قبل از هر سفر می توانند در سایت ایران اسکنر به برنامه پروازی تمامی فرودگاه های کشور دسترسی پیدا کرده و از وضعیت ترافیک جاده های پرتردد کشور آگاهی پیدا کنند.